loader image

ROCK MASTER Szkolenia wysokościowe

PUS

Platforma Udostępniania Szkoleń - innowacja w edukacji VR

Platforma udostępniania szkoleń, zwana w skrócie PUS jest narzędziem służącym udostępnianiu scenariuszy szkoleniowych. Przewiduje ona kilka poziomów dostępu. Dla dystrybutorów, operatorów, klientów biznesowych oraz osób indywidualnych. PUS jest zarządzany przez konto Administratora, który pozwala na tworzenie i edycję kont dystrybutorów.

Poziom dystrybutora umożliwia zorganizowanie swojej siatki odbiorców czyli operatorów, którzy zajmują się bezpośrednim organizowaniem szkoleń i klienta. Dostęp do scenariuszy szkoleniowych nadaje administrator poprzez udzielenie licencji czasowej i ilościowej. Następnie  w zakresie swoich uprawień dystrybutor udziela sublicencji dla swoich operatorów. Licencje mogą być wyłączne i niewyłączne oraz obejmować dane terytorium jak: kilka krajów, jeden kraj, region lub branże np. budowlaną, energetyczną lub dużego klienta korporacyjnego.

Poziom operatora umożliwia bezpośrednią sprzedaż klientowi końcowemu, któremu organizuje szkolenie.

Klient końcowy - klient, który nabywa prawo do przeszkolenia się w aplikacji VR. Klientem końcowym może być firma, która przeprowadza szkolenie dla swoich pracowników, bądź osoba fizyczna. Klient końcowy nie ma dostępu do PUS. Klient dostaje od operatora kod szkolenia, do wykorzystania w aplikacji VR.

Kursant - osoba, która odbywa szkolenie w aplikacji VR. Kursant może być pracownikiem firmy będącej klientem końcowym, bądź może być on osobą prywatną. Kursant zawsze jest pojedynczą osobą, znaną z imienia i nazwiska. Kursant nie ma dostępu do PUS.

VRAPP at Height może być dostępny w każdym języku świata, dzięki wirtualnemu tłumaczowi. Aktualnie dostępne języki to język polski, angielski i niemiecki.

Przyszłość edukacji

Platforma Usług Szkoleniowych (PUS) wprowadza rewolucję w edukacji, umożliwiając zaawansowane szkolenia VR w globalnej skali. Stanowiąc most między technologią a wiedzą, PUS oferuje dynamiczne narzędzia do dystrybucji, monitorowania postępów i zapewniania bezpieczeństwa w procesie uczenia się. Odkryj przyszłość edukacji w interakcji z naszą platformą – zbudowaną z myślą o rozwoju i dostosowanej do ciągle zmieniających się potrzeb rynku.

Dystrybutorzy w PUS odpowiadają za zorganizowanie własnej sieci operatorów i klientów. Umożliwia to szerokie rozprowadzenie wysokiej jakości szkoleń VR, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad licencjami czasowymi i ilościowymi. Sublicencje są następnie udzielane operatorom, którzy mogą sprzedawać i organizować szkolenia dla klientów końcowych, zarówno biznesowych, jak i indywidualnych.

Operatorzy są bezpośrednimi pośrednikami w sprzedaży szkoleń VR dla klientów końcowych, organizując edukację i przekazując wiedzę w przystępnej formie. To właśnie oni odpowiadają za praktyczną stronę szkoleniowego doświadczenia, dostosowując scenariusze do potrzeb i wymagań klientów, zarówno w sferze biznesowej, jak i indywidualnej. PUS zapewnia operatorom narzędzia, które pozwalają na efektywne zarządzanie kursami i uczestnikami.

PUS nie tylko umożliwia dystrybucję i realizację szkoleń, ale również oferuje narzędzia do monitorowania postępów i zbierania opinii. Integracja z systemami analitycznymi umożliwia śledzenie wyników i efektywności szkoleń, co jest kluczowe dla ciągłego doskonalenia procesu edukacyjnego. Feedback od klientów i uczestników jest nieoceniony, pozwalając na dostosowanie i ulepszanie kursów, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się wymaganiom rynku.

PUS wykorzystuje najnowsze technologie VR do tworzenia realistycznych scenariuszy szkoleniowych, które zwiększają zaangażowanie i przyswajanie wiedzy. Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem każdego szkolenia, dlatego platforma jest regularnie aktualizowana o nowe funkcjonalności, mające na celu ochronę danych użytkowników i zapewnienie najlepszych praktyk edukacyjnych w bezpiecznym, wirtualnym środowisku.

Scroll to Top