loader image

ROCK MASTER Szkolenia wysokościowe

Szkolenia wysokościowe


Szkolenia dla osób kierujących i nadzorujących prace na wysokości

Organizator

Szkolenie dla osób organizujących i nadzorujących prace na wysokości

Koordynator

Szkolenie dla koordynatorów dopuszczających i nadzorujących podwykonawców

Rusztowania

Szkolenie dla osób nadzorujących monterów rusztowań

Szkolenia dla osób wykonujących prace w branżach i zawodach

Wysokościowe ABC

Instruktaż praktyczny z bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej w pracy na wysokości

Przemysł

Szkolenie dla osób wykonujących prace na wysokości na stanowiskach robotniczych i innych

Budownictwo

Dawniej: Dostęp budowlany.
Instruktaż praktyczny dla robotników budowlanych

Telekomunikacja

Szkolenie dla monterów komunikacji stacjonarnej

Energetyka

Szkolenie dla dla monterów energetyki

Dostęp linowy

Szkolenie wstępne dla osób wykonujących prace na wysokości metodą dostępu linowego.
Nie jest to szkolenie kwalifikacyjne w rozumieniu uzyskania kwalifikacji zawodowych

Dachy płaskie i strome

Szkolenie dla osób wykonujących prace serwisowe m.in. odśnieżanie dachów

Regały wysokiego składowania

Szkolenie dla pracowników wykonujących prace na regałach wysokiego składowania

Drabiny i pomosty przenośne

Szkolenie w zakresie użytkowania drabin

Zbiorniki

Szkolenie dla osób wykonujących prace w przestrzeniach zamkniętych

Monter rusztowań

Szkolenie dla kandydatów na monterów rusztowań zakończone egzaminem państwowym IMBiGS

IRATA

Więcej informacji po kliknięciu przycisku poniżej

Szkolenia online

Szkolenia online są przeznaczone dla osób organizujących i nadzorujących

Szkolenia hybrydowe

Szkolenia hybrydowe w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości są przeznaczone dla wszystkich pracowników

Szkolenia VR

Wspomaganie szkoleń wysokościowych za pomocą wirtualnej rzeczywistości
Scroll to Top