Szkolenia w czasie COVID-19

W związku z globalnym z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19), w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia dla osób uczestniczących w szkoleniu, wprowadziliśmy nowe procedury w formie organizacji i metodyce szkoleń. Staramy się zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa naszych szkoleń stacjonarnych przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokiej jakości.

Zakres tematyczny oraz program szkolenia nie ulega zmianie.

Część teoretyczna

Szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości realizowane są w formie samokształcenia / e-learningu, w celu zminimalizowania kontaktu instruktora z kursantami na ograniczonej przestrzeni (sala wykładowa).

Całe szkolenie realizowane jest ON-LINE.

W zależności od grupy osób kierowanych na szkolenie, forma i metodyka organizacji szkolenia przedstawia się następująco:

Pracownicy na stanowiskach robotniczych:

   • Na podstawie zestawu filmów instruktażowych jest wykonywany e-learning na naszej platformie szkoleniowej oraz część praktyczna opisana niżej.

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych (ORGANIZATOR bezpiecznej pracy na wysokości):

   • Na podstawie zestawu filmów instruktażowych jest wykonywany e-learning oraz video-konferencja z instruktorem (wykład instruktorski przeplatany prezentacją multimedialną, zakończony testem).

Część praktyczna

Szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości realizowane są w ośrodkach szkoleniowych Rock Master zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Kostrzynie Wielkopolskim  lub w szczególnych przypadkach na terenie obiektu Zleceniodawcy.

Z uwagi na obecnie panującą pandemię COVID-19 ćwiczenia i egzamin praktyczny realizowane są w małych podgrupach z zachowaniem wymaganych odstępów i w reżimie sanitarnym.

Również z powodu COVID-19 ćwiczenia z ratownictwa odbywają się tylko i wyłącznie z wykorzystaniem manekina lub obciążnika.

Szkolenie zakończone jest testem.

Co to oznacza dla kursantów?

 • Przed rozpoczęciem szkolenia kursanci wypełniają „Kartę uczestnika szkolenia” rozszerzoną o oświadczenie dotyczące stanu zdrowia w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia dla osób uczestniczących w szkoleniu. Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z pytań zawartych w oświadczeniu pytań brzmi „NIE” instruktor ma prawo do natychmiastowego oddalenia kursanta z ośrodka szkoleniowego.
 • Zmniejszyliśmy o połowę liczebność grup szkoleniowych.
 • Stanowiska szkoleniowe (sala wykładowa) zostały tak przygotowane, aby zachować bezpieczną odległość pomiędzy kursantami.
 • Stanowiska szkoleniowe wraz ze sprzętem po każdym szkoleniu są dezynfekowane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas nauki.
 • Ćwiczenia z ratownictwa odbywają się tylko z wykorzystaniem manekina lub obciążnika.
 • Zapewniamy dostęp do środków dezynfekujących.
 • Nasi instruktorzy prowadzący szkolenie zostali wyposażeni w maseczki ochronne i rękawiczki.

Szkolenia VR

Więcej informacji o naszym nowym projekcie tutaj.