loader image

ROCK MASTER Szkolenia wysokościowe

Historia

Firma Rock Master została założona została przez Mariusza Gołkowskiego
 w 1990 roku. Początkowym celem jej działalności było prowadzenie szkoleń w zakresie uprawiania szeroko pojętego alpinizmu: wspinaczki skalnej oraz taternictwa. Doświadczenia nabyte w latach 80., związane z wyczynowym uprawianiem tych dyscyplin sportowych oraz wykonywanie prac wysokościowych, kilkuletnia szkolna praktyka nauczycielska, a także uzyskanie uprawnień instruktora Polskiego Związku Alpinizmu, dały Mariuszowi Gołkowskiemu podstawy do prowadzenia firmy szkoleniowej na wysokim poziomie kwalifikacji. W 1992 roku Mariusz Gołkowski otworzył pierwszą w Polsce komercyjna ściankę wspinaczkową - "Wieża" w Krakowie. W 1997 roku Rock Master rozszerzyła działalności rozpoczynając aktywność szkoleniową w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości dla telekomunikacji, energetyki, budownictwa i przemysłu. 

Europejskie standardy!

Nasze szkolenia prowadzone są zgodnie z europejskimi normami i dyrektywami, przepisami polskiego prawa, Systemem Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, BHP oraz procedurami opartymi na brytyjskiej normie BS 8454:2006 – Kodeks postępowania w zakresie szkolenia i kształcenia do pracy na wysokości i ratownictwa.

 

 

Na zdjęciu znajduje się pracownik na wysokości

Rock Master, jako pierwsza firma w Polsce, już w 2006 roku uzyskała akredytację IRATA

IRATA (Międzynarodowe Branżowego Stowarzyszenia Przemysłowego Dostępu Linowego) jest jednostką akredytującą firmy szkolące techników linowych. Firma Rock Master jest uprawniona do prowadzenia szkoleń w zakresie metod pracy opracowanych przez to Stowarzyszenie. Zgodnie ze sporządzonym na podstawie brytyjskiej normy systemem zarządzania szkoleniami wysokościowymi, nasi instruktorzy posiadają najwyższe kwalifikacje, a swoje uprawnienia odnawiają co pół roku, podlegając rygorystycznej ocenie wewnętrznej oraz co 3 lata, zdając egzaminy przed brytyjskimi asesorami. W 2012 roku firma Rock Master również jako pierwsza firma w Polsce  uzyskała możliwość prowadzenia szkoleń w amerykańskim systemie SPRAT (Stowarzyszenia Profesjonalnych Techników Dostępu Linowego).

O renomie firmy Rock Master świadczy także dobra opinia zagranicą, co wiąże się z częstymi wyjazdami do Niemiec oraz częstymi przyjazdami do ośrodka szkoleniowego osób z Francji, Czech, Chorwacji, Austrii, Niemiec, Ukrainy, Hiszpanii, Macedonii, Albanii, Wielkiej Brytanii, Dubaju, Egiptu, Azerbejdżanu, Białorusi.

W 2017 otworzyliśmy Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie prowadziliśmy badania oraz testy nad innowacjami w zakresie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz stworzyliśmy kilkadziesiąt szkoleń z technik bezpiecznej pracy na wysokości w Wirtualnej Rzeczywistości (VR). 

 

Wspinacze praktykujący techniki asekuracji na ściance wspinaczkowej

Obecnie firma Rock Master oferuje ponad 40 rodzajów różnych szkoleń z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości oraz:

  • zaopatrujemy w sprzęt chroniący przed upadkiem
  • przeprowadzamy przeglądy  sprzętu oraz systemów chroniących przed upadkiem
  • przeprowadzamy audyty oraz opracowujemy instrukcje BHP w zakładach przemysłowych
  • projektujemy i budujemy  stałe systemy ochrony  przed upadkiem,
  • prezentujemy pokazy ratownictwa i bezpiecznej pracy na wysokości podczas Dni Bezpieczeństwa
  • prezentujemy szkolenia z bezpiecznej pracy na wysokości w VR
Dwóch wspinaczy z zabezpieczeniami pracujących na dużej wysokości
Scroll to Top