loader image

ROCK MASTER Szkolenia wysokościowe

Badanie predyspozycji do pracy na wysokości

Badanie predyspozycji dla pracowników wysokościowych

Badanie predyspozycji dla przyszłych pracowników wysokościowych odbywa się poprzez sprawdzenie poziomu lęku wysokości w symulacji VR.

Dzięki testom w symulacji VR masz szansę sprawdzić swoje predyspozycje do pracy na wysokości lub twoich przyszłych pracowników: budowlanych, turbin wiatrowych, platform wiertniczych, telekomunikacji, magazynów wysokiego składowania oraz służb, gdzie występuje praca na wysokości

Osoba wypełniająca badanie ankieterskie

Przebieg badania

Uczestnik badania wypełnia ankietę predyspozycji oraz bierze udział w symulacji VR, na którą składają się:

  • test reakcji na dużą wysokość
  • scenariusz branżowy

Scenariusz branżowy to symulacja w wirtualnej rzeczywistości, która odbywa się w scenerii odpowiadającej danemu miejscu pracy na wysokości tj. słup energetyczny, podnośnik, dach, wiadukt, turbina wiatrowa, komin, wieża telekomunikacyjna, magazyn wysokiego składowania.

Scroll to Top