Firma Rock Master posiada akredytację IMBiGS – Instytutu Mechanizacji i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, na prowadzenie kompleksowych szkoleń zawodowych dla montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Szkolenie

Szkolenie trwa 80 godzin (7 dni). Zajęcia odbywają się w systemie tygodniowym  i większa część to zajęcia praktyczne.

Nasi instruktorzy to doświadczeni fachowcy, którzy niemal codziennie zajmują się budową konstrukcji rusztowaniowych.

Program szkolenia został opracowany wedle wytycznych IMBiGS. Dodatkowo jako, że jesteśmy akredytowaną jednostką szkoleniową (akredytacja Kuratorium Oświaty) specjalizującą się w tematyce bezpiecznej pracy na wysokości, w programie szkolenia dla montażystów rusztowań wprowadziliśmy rozszerzoną tematykę dotyczącą bezpiecznej pracy na wysokości pod kątem prac wykonywanych na konstrukcjach kratowych – rusztowaniach

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym z części teoretycznej i praktycznej w ostatnim, siódmym dniu.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu państwowego otrzymuje się świadectwo oraz wpis do Książeczki Operatora Maszyn Roboczych.

Osoby, które posiadają książeczkę operatora maszyn roboczych wydaną przez IMBiGS, otrzymują wpis w tej samej książeczce.