Akredytowany kurs montażysty rusztowań

Firma Rock Master posiada akredytację IMBiGS – Instytutu Mechanizacji i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, na prowadzenie kompleksowych kursów i szkoleń zawodowych dla montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Jak wygląda kurs na montera rusztowań?

  • Szkolenie trwa 80 godzin (7 dni). Zajęcia odbywają się w systemie tygodniowym i większa część to zajęcia praktyczne.
  • Nasi instruktorzy to doświadczeni fachowcy, którzy niemal codziennie zajmują się budową konstrukcji rusztowaniowych.
  • Program kursu na montera rusztowań został opracowany wedle wytycznych IMBiGS. Dodatkowo jako, że jesteśmy akredytowaną jednostką szkoleniową (akredytacja Kuratorium Oświaty) specjalizującą się w tematyce bezpiecznej pracy na wysokości, w programie szkolenia dla montażystów rusztowań wprowadziliśmy rozszerzoną tematykę dotyczącą bezpiecznej pracy na wysokości pod kątem prac wykonywanych na konstrukcjach kratowych – rusztowaniach.
  • Kurs montera rusztowań kończy się egzaminem państwowym z części teoretycznej i praktycznej w ostatnim, siódmym dniu.
  • Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu państwowego otrzymuje się świadectwo oraz wpis do Książeczki Operatora Maszyn Roboczych.
  • Osoby, które posiadają książeczkę operatora maszyn roboczych wydaną przez IMBiGS, otrzymują wpis w tej samej książeczce.