IRATA

IRATA – Industrial Rope Access Trade Association (Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego). Pomysł zorganizowania takiego stowarzyszenia w Wielkiej Brytanii powstał pod koniec lat 80. z inicjatywy kilku osób i przedsiębiorstw zaangażowanych w wykorzystywanie technik dostępu linowego do celów przemysłowych. IRATA opracowała procedury bezpieczeństwa związane z wykonywaną pracą na wysokości oraz system szkolenia i oceny specjalistów dostępu linowego. System ten jest uznawany obecnie za najlepszy na świecie i powszechnie akceptowany.

 

Opracowując swój system IRATA obrała nadrzędne cele takie jak:

 

 • Poprawa bezpieczeństwa w przemyśle wykorzystującym prace z zakresu dostępu linowego.
 • Stworzenie zestawu norm i standardów oraz wymagań i wskazówek dotyczących szkolenia w zakresie alpinizmu przemysłowego.
 • Stworzenie systemu odpowiedniej oceny oraz rejestracji techników.

 

Dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu wszystkich zasad obowiązujących w systemie IRATA nie odnotowano do tej pory żadnego wypadku śmiertelnego.

 

Jesteśmy firmą, która jako pierwsza wprowadziła system IRATA do Polski.

 

10 głównych zasad bezpiecznego dostępu linowego w standardzie IRATA

 

 • System podwójnych lin ,wszystkie operacje muszą być wykonywane przy użyciu dwóch urządzeń asekuracyjnych: roboczego i asekuracyjnego.
 • Urządzenie asekuracyjne umiejscowione wysoko.
 • Nadzór dostosowany do umiejętności pracownika, wykonywanego zadania i warunków atmosferycznych.
 • Zachowany stały kontakt wzrokowo-głosowy pomiędzy pracownikami.
 • Ocena ryzyka i procedury ratownicze dostosowane do okoliczności i przekazane wszystkim pracownikom.
 • Codzienne szkolenie stanowiskowe, zrealizowane i zarejestrowane.
 • Wcześniejsze przygotowanie miejsca pracy i planowanie czynności, znajomość metod ratowniczych i ewentualne próby praktyczne.
 • Sprzęt ratowniczy łatwo dostępny w razie potrzeby.
 • Odpowiednio wyszkoleni i wykwalifikowani pracownicy, znający zasady pierwszej pomocy.
 • Możliwość identyfikacji i codzienne sprawdzanie sprzętu przed zastosowaniem.