Projekt VR

Wspomaganie szkoleń wysokościowych za pomocą wirtualnej rzeczywistości

„Wspomaganie szkoleń wysokościowych za pomocą wirtualnej rzeczywistości” to projekt badawczy mający na celu opracowanie skutecznej metody szkolenia wzbogaconej o możliwość oddziaływania terapeutycznego na osoby z lękiem wysokości oraz jego brakiem.

Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentującego działanie naszych szkoleń VR:

Opis projektu VR

Na czym polega badanie?

Psycholog przeprowadza wywiad z uczestnikiem dotyczący jego doświadczeń z wysokością.

Uczestnicy biorą udział w grze VR w jednym z dobranych dla danego uczestnika scenariuszy.

 • Wariant I – szkolenie za pomocą gry szkoleniowej VR w wersji desensytyzacyjnej poprawiającej umiejętności właściwej oceny ryzyka i radzenia sobie ze stresem spowodowanym ekspozycją na dużą wysokość u osób charakteryzujących się szczególnie wysokim poziomem lęku.
 • Wariant II – szkolenie za pomocą gry szkoleniowej VR w wersji uwrażliwiającej poprawiającej umiejętności właściwej oceny ryzyka i radzenia sobie ze stresem spowodowanym ekspozycją na dużą wysokość u osób charakteryzujących się szczególnie niskim poziomem lęku.

Podczas gry badany jest u uczestnika poziom lęku.

Po części odbywającej się w rzeczywistości wirtualnej, uczestnicy przechodzą do części praktycznej w rzeczywistości realnej (RR). Część praktyczną prowadzą instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach z bezpiecznej pracy na wysokości.

Uczestnicy po przejściu całego procesu otrzymają certyfikat ukończenia wstępnego szkolenia z bezpiecznej pracy na wysokości uprawniający do pracy na wysokości.

Organizatorem wydarzenia jest firma CBR Rock Master Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie zajmująca się od ponad 30 lat szkoleniami z bezpiecznej pracy na wysokości.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnik ma prawo wycofać się z projektu w każdym momencie. Szkolenie obejmuje część w VR oraz część praktyczną realizowaną w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Balicach. Koszt dojazdu na szkolenie pokrywa Organizator.*

Szkolenie odbywa się w grupach do 6 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Poddziałania: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Pola wymagane oznaczone gwiazdką *.

  1.

  2.

  3.

  Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z regulamin.

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Administratorem Pani/Pana danych jest CBR Rock Master Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie (30-079), ul. Królewska 94/11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Udział w niniejszym projekcie jest całkowicie dobrowolny. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w projekcie, będzie Pani/Pan mogła/mógł ją wycofać w każdym momencie, bez podania przyczyn. Nieudzielenie zgody albo jej wycofanie nie będzie wiązało się dla Pani/Pana z żadnymi konsekwencjami, w szczególności nie pociągnie za sobą żadnych kar ani utraty praw, które Pani/Panu przysługują z innych tytułów. Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO.

  Jak chronimy Twoje dane osobowe?

  Wywiady z uczestnikami oraz dane uzyskane w czasie trwania szkolenia są anonimizowane zgodnie z zakresem ochrony danych osobowych w badaniach naukowych określonych w RODO. Anonimizacja polega na trwałym usunięciu powiązań pomiędzy danymi, a osobą, której te dane dotyczą. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tu.

  Do kiedy przyjmujemy zgłoszenia?

  Zgłoszenia przyjmujemy do końca 2022 roku.

  *Zakres i wyłączenia określa regulamin.

  Rock Master - Virtual Reality