Historia

   

Firma Rock Master została założona została przez Mariusza Gołkowskiego w 1990 roku. Początkowym celem jej działalności było prowadzenie szkoleń w zakresie uprawiania szeroko pojętego alpinizmu: wspinaczki skalnej oraz taternictwa. Doświadczenia nabyte w latach 80., związane z wyczynowym uprawianiem tych dyscyplin sportowych oraz wykonywanie prac wysokościowych, kilkuletnia szkolna praktyka nauczycielska, a także uzyskanie uprawnień instruktora Polskiego Związku Alpinizmu, dały Mariuszowi Gołkowskiemu podstawy do prowadzenia firmy szkoleniowej na wysokim poziomie kwalifikacji. W 1992 roku Mariusz Gołkowski otworzył pierwszą w Polsce komercyjna ściankę wspinaczkową. W 1997 roku Rock Master zmienił profil swojej działalności rozpoczynając aktywność szkoleniową w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości. Szkolenia prowadzone są wyłącznie w oparciu o starannie dobrany sprzęt najwyższej klasy producentów.

Nasze szkolenia prowadzone są zgodnie z europejskimi normami i dyrektywami, przepisami polskiego prawa, Systemem Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, BHP oraz procedurami opartymi na brytyjskiej normie BS 8454:2006 – Kodeks postępowania w zakresie szkolenia i kształcenia do pracy na wysokości i ratownictwa.

Od 1999 roku firma Rock Master jest wyłącznym dystrybutorem produktów Singing Rock w obszarze przemysłowym w Polsce. Ponadto jesteśmy dystrybutorami firm Genesi, ISC oraz Tractel.

Rock Master, jako pierwsza firma w Polsce, już w 2006 roku uzyskała akredytację IRATA (Międzynarodowego Branżowego Stowarzyszenia Przemysłowego Dostępu Linowego) i jest uprawniona do prowadzenia szkoleń w zakresie metod pracy opracowanych przez to Stowarzyszenie. Zgodnie ze sporządzonym na podstawie brytyjskiej normy systemem zarządzania szkoleniami wysokościowymi, trenerzy i instruktorzy Rock Master posiadają najwyższe kwalifikacje, a swoje uprawnienia odnawiają co pół roku, podlegając rygorystycznej ocenie wewnętrznej oraz co 3 lata, zdając egzaminy przed brytyjskimi asesorami. W 2012 roku firma Rock Master również jako pierwsza firma w Polsce  uzyskała możliwość prowadzenia szkoleń w amerykańskim systemie SPRAT (Stowarzyszenia Profesjonalnych Techników Dostępu Linowego).

O renomie firmy Rock Master świadczy także dobra opinia za granicą, co wiąże się z częstymi wyjazdami do Niemiec oraz częstymi przyjazdami do ośrodka szkoleniowego osób z Francji, Czech, Chorwacji, Austrii, Niemiec, Ukrainy, Hiszpanii, Macedonii, Albanii, Wielkiej Brytanii, Dubaju, Egiptu, Azerbejdżanu, Białorusi.

Od roku 2007 Rock Master organizuje szkolenia także bezpośrednio u Klientów, stawiając w tym celu tymczasowe poligony szkoleniowe, tworzone na bazie urządzeń dostarczanych przez firmę Faraone oraz Genesi – producentów rusztowań, drabin profesjonalnych oraz systemów chroniących przed upadkiem z wysokości oraz ISC i Singing Rock – producentów środków ochrony indywidualne

Obecnie firma Rock Master oferuje ponad 40 rodzajów różnych szkoleń z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości oraz:

  • zaopatrujemy w sprzęt chroniący przed upadkiem
  • przeprowadzamy przeglądy  sprzętu oraz systemów chroniących przed upadkiem
  • przeprowadzamy audyty oraz opracowujemy instrukcje BHP w zakładach przemysłowych
  • projektujemy i budujemy  stałe systemy ochrony  przed upadkiem
  • prezentujemy pokazy ratownictwa i bezpiecznej pracy na wysokości

Firma Rock Master cały czas się rozwija. W 2018 otworzyliśmy nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie prowadzimy badania i testy nad innowacyjnymi urządzeniami chroniącymi przed upadkiem z wysokości.