Zapraszamy na szkolenie z zakresu bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych typu:

  • zbiorniki
  • studzienki

Szkolenie realizowane jest w formie instruktażu praktycznego i trwa 2 dni. Obejmuje także teorię z zakresu zasad bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych.

Część praktyczna szkolenia odbywa się na symulatorze przestrzeni zamkniętej.

Kadra instruktorska posiada uprawnienia dla służb i audytora BHP oraz wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpiecznej pracy na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych.

Kandydaci powinni:

  • posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości
  • w dniach szkolenia powinni charakteryzować się wysoką sprawnością psychofizyczne

Nasze szkolenia są szyte na miarę – zawsze dostosowujemy do potrzeb danego Klienta.