TRACK MASTER

Centrum Badań i Rozwoju Rock Master pracuje nad rozwojem i wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości. Jednym z nich jest innowacyjny System Pion-Poziom Track Master.

Najważniejszą cechą naszego systemu jest urządzenie kotwiczące Tracker z funkcją samozaciskową, które służy do przemieszczania się po całym systemie, zapewniając ciągłość asekuracji podczas przejścia z pionu (drabiny) do poziomu (dachu), także przy przechodzeniu przez luk dachowy (pion) do dachu (poziom). Właśnie ten chroniony patentem system zapewnia bezprecedensowy poziom bezpieczeństwa i wygody podczas pracy na wysokości.

Więcej informacji można pobrać w formacie PDF:

Obejrzyj filmy i zobacz jak działa system Track Master!