Czym są szkolenia on-line?

Szkolenia wysokościowe on-line to spotkanie z instruktorem na żywo poprzez komunikator. Do każdego kursanta wysłane zostanie zaproszenie do udziału w szkoleniu za pośrednictwem ogólnodostępnego komunikatora. Instruktor prowadzi video-konferencję. Szkolenie ma charakter interaktywny i w czasie szkolenia będą zadawane pytania do uczestników.

Kurs zakończony jest egzaminem. Szkolenie jest zaliczone wówczas, gdy uczestnicy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu oraz zdadzą test.

Do kogo skierowane są szkolenia on-line?

Szkolenie wysokościowe on-line skierowane jest głównie do osób na stanowiskach kierowniczych, gdzie nie jest wymagana część praktyczna. Szkolenie odbywa się całkowicie on-line. Uczestnicy po zdaniu egzaminu i aktywnym uczestnictwie otrzymują zaświadczenie.

Pracowników na stanowiskach robotniczych obowiązuje część praktyczna.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi szkoleniami wysokościowymi, które odbywają się w systemie hybrydowym, w wirtualnej rzeczywistości oraz stacjonarnymi.