Przeglądy

Oferujemy okresowe przeglądy techniczne:

 • sprzętu ochrony indywidualnej firm takich jak: Singing Rock, ISC, Tractel, Kratos i innych
 • stałych systemów chroniących przed upadkiem:
  • stały pionowy system szynowy Faba, Soll, Vertic, Somain Italia, Tractel
  • stały pionowy system linowy SKC, Innotech, Vertic, Somain Italia, Tractel
  • stałe pojedyncze punkty asekuracyjne

Sprzęt ochrony indywidualnej z założenia ma chronić użytkownika przed upadkiem z wysokości, czyli ratować mu życie. W związku z tym użytkownik musi mieć pewność, że sprzęt ten będzie w 100% sprawny i zawsze w pełni gotowy do użycia. Warto pamiętać, że sprzęt należy przeglądać przed każdym użytkowaniem, ale wiedza użytkowników może nie być wystarczająca, by prawidłowo ocenić faktyczny stan sprzętu, dlatego przynajmniej raz w roku powinien być on sprawdzany przez osobę kompetentną i specjalnie wyszkoloną w tym zakresie tak jak wymagają tego producenci oraz norma PN-EN 365.

Norma PN-EN 365 określa że osoba kompetentna do przeprowadzania badań okresowych to: „osoba wykształcona w zakresie aktualnych wymagań dotyczących  badań okresowych, zaleceń i instrukcji wydanych przez producenta, stosowanych dla danego składnika, podsystemu lub systemu”

Sprzęt, który nie posiada aktualnego rocznego przeglądu nie może być nadal użytkowany.

Jako jedyna firma w Polsce mamy uprawnienia do przeglądu sprzętu ISC.

 

 

Audyty

Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa obiektów w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości. Przedmiotem kontroli jest wskazanie miejsc potencjalnie niebezpiecznych ze względu na wykonywane tam prace, ocena zagrożeń oraz wskazanie sposobów redukcji tego ryzyka. Opracowanie audytu bierze pod uwagę następujące kryteria zgodnie z polskimi przepisami i normami:

 • zasady asekuracji
 • zasady organizacji pracy na wysokości
 • wymagania dla urządzeń chroniących przed upadkiem
 • rodzaje prac wykonywanych w obiekcie
 • szczegółowa identyfikacja zagrożeń

Audyty przeprowadzane są przez wyszkolonych w tym zakresie specjalistów BHP i pracy na wysokości, którzy profesjonalnie zajmują się przeprowadzaniem ocen ryzyka od 1998 roku.