Oferujemy szkolenia z zakresu przeglądu:

 

  • sprzętu ochrony indywidualnej

Sprzęt ochrony indywidualnej z założenia ma chronić użytkownika przed upadkiem z wysokości, czyli ratować mu życie. W związku z tym użytkownik musi mieć pewność, że sprzęt ten będzie w 100% sprawny i zawsze w pełni gotowy do użycia. Warto pamiętać, że sprzęt należy przeglądać przed każdym użytkowaniem, ale wiedza użytkowników może nie być wystarczająca, by prawidłowo ocenić faktyczny stan sprzętu, dlatego przynajmniej raz w roku powinien być on sprawdzany przez osobę kompetentną i specjalnie wyszkoloną w tym zakresie tak jak wymagają tego producenci oraz norma PN-EN 365.

Norma PN-EN 365 określa że osoba kompetentna do przeprowadzania badań okresowych to: „osoba wykształcona w zakresie aktualnych wymagań dotyczących  badań okresowych, zaleceń i instrukcji wydanych przez producenta, stosowanych dla danego składnika, podsystemu lub systemu”

Sprzęt, który nie posiada aktualnego rocznego przeglądu nie może być nadal użytkowany.