System T - Stropowy / Floor System T -Safety Net

Moduły siatki T są mocowane za pomocą czterech kotew mechanicznych osadzonych do betonu na krawędzi stropu. Jeden moduł ma standardową szerokość 6 m i głębokość 3 m. Moduły można łączyć ze sobą na zakładkę lub łączyć krawędzie na styk.

Zgodny z normą: EN 1263-1, EN 1263-2


System T segments are meant to be mounted to the concrete floor by 4 anchors. Segments has a span of 6 m and catching width of 3 m. Segments can be combined by overlaping or lacing.

Compliant with the standard: EN 1263-1, EN 1263-2


Charakterystyka

Moduły siatki T są mocowane za pomocą czterech kotew mechanicznych osadzonych do betonu na krawędzi stropu. Jeden moduł ma standardową szerokość 6 m i głębokość 3 m. Moduły można łączyć ze sobą na zakładkę lub łączyć krawędzie na styk.

Siatka systemu T jest przeznaczona do ochrony ludzi przed upadkiem z wysokości nie większej niż 6 m. W tym systemie stosuję się siatkę polipropylenową o szerokości oczek 10 cm zintegrowana z gęstą siatką na drobne odłamki i pyły budowlane. Dodatkowo może być zintegrowana z siatką o oczku 6 cm chroniąca przed upadkiem mniejszych przedmiotów.

Siatka będzie skutecznie chronić przed wypadnięciem dużych elementów jak dźwigary tylko w przypadku montażu jej na najwyższej kondygnacji.

Jedynie pierwszy montaż wymaga zastosowania żurawia, potem do przekładek i demontażu można stosować wyciągarkę Rock Master /RWRM/ obsługiwaną i przenoszoną ręcznie.

System jest testowany za pomocą stalowej kuli o masie 100 kg zrzucanej z wysokości 7 m. Siatka jest badana w Centrum Badawczo – Rozwojowym Rock Master i posiada certyfikat zgodności z normą EN 1263-1,2 wydany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Więcej informacji można pobrać w formacie PDF:

Broszura informacyjna – System T Stropowy

 

Characteristics

System T segments are meant to be mounted to the concrete floor by 4 anchors. Segments has a span of 6 m and catching width of 3 m. Segments can be combined by overlaping or lacing.

System T safety net protects workers in case of fall from height not exciding 6 m. It utilizes net with 10 cm mesh size, it i salso layered with fine mesh to protect from falling dust, rocks and other particles. It can be also combined with 6 cm mesh to protect   against fall of smaller objects  (tools etc.).

Safety net will effectively protect fall of larger objects (such as beams) only when installed on a top floor.

Mounting for the first time requires use of crane, then to dismount (or add connecting segments) you will only need portable winch.

Net was tested by droping 100 kg test mass from height of 7 m. It is conforming and certified to EN1263-1 and EN1263-2 standards.

More information are inculded in PDF file:

Information file – Floor System T

Podobne produkty / Similar products

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.