Wróć do kategorii

System dostępu na kontenery – Container acces system

System dostępu na kontenery składa się z drabin mocowanych do otworów transportowych w ścianie kontenera budowlanego. Drabina zintegrowana jest z liną stalową służącą do asekuracji, punktami kotwiczącymi i słupkiem wyjściowym dzięki czemu pozwala na zapewnienie ciągłości asekuracji podczas przemieszczania się po kolejnych kondygnacjach kontenerów budowlanych.

Zgodny z normą: EN795B, DIN18799-2.


Container access system  consists modular ladders which are meant to be mounted into holes of container castings. Modular ladder is integrated with vertical anchor line, anchor points and exiting post. All these elements provide continuity of protection while moving on different levels of construction containers.

Compliant with the standard: EN795B, DIN18799-2.Zapytaj o produkt

System dostępu na kontenery składa się z drabin mocowanych do otworów transportowych w ścianie kontenera budowlanego. Drabina zintegrowana jest z liną stalową służącą do asekuracji, punktami kotwiczącymi i słupkiem wyjściowym dzięki czemu pozwala na zapewnienie ciągłości asekuracji podczas przemieszczania się po kolejnych kondygnacjach kontenerów budowlanych. System został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami norm: EN795B i DIN18799-2.

System pozwala na łączenie wielu odcinków drabin w pionie, a dodatkowe pośrednie punkty kotwiczące osadzane w otworach transportowych kontenera zapewniają dodatkowy poziom bezpieczeństwa podczas wspinania po układzie drabin.

Górna drabina stosowana na ostatniej kondygnacji zakończona jest słupkiem wejścia służącym jako punkt zakotwienia linki bezpieczeństwa lub poziomej liny kotwiczącej w celu bezpiecznego przebywania na dachu kontenera.

Aluminiowe stopnie oraz aluminiowa podłużnica znacząco obniżają masę drabiny dzięki czemu jest ona wygodna w transporcie i montażu.

Elementy mocujące drabiny zapewniają optymalne dopasowanie do otworów transportowych kontenera. Po dopasowaniu blach zamka i umieszczeniu ich w gnieździe wystarczy obrót zamka o 90° aby zablokować jego pozycję w gnieździe. Pozycjonowanie zamka górnego w gnieździe nie wymaga wspinania się na drabinę. Odbywa się to z dołu za pomocą linki pozycjonującej. Element mocujący musi zostać dociśnięty do ramy kontenera poprzez dokręcenie docisku talerzowego za pomocą dźwigni.

Pionowa stalowa lina asekuracyjna o średnicy 8mm  umożliwia wpięcie urządzenia samozaciskowego Drabina posiada punkty kotwiczące mogące służyć do asekuracji i pozycjonowania podczas montażu wyższych segmentów drabiny.

Przewężenie w konstrukcji słupka kotwiczącego ma na celu tłumienie energii podczas zatrzymania upadku.

Więcej informacji można pobrać w formacie PDF:

Broszura informacyjna - System dostępu na kontenery

⇓⇓⇓English version below ⇓⇓⇓


Container access system  consists modular ladders which are meant to be mounted into holes of container castings.

Modular ladder is integrated with vertical anchor line, anchor points and exiting post. All these elements provide continuity of protection while moving on different levels of construction containers.

System was designed in conformance with  EN795B and DIN18799-2 standards.

Thanks to their modularity ladders can be connected with each other to give protection on a multistore construction sites. Intermediate anchor points (mounted to side holes of container castings) provides further support when climbing and installing following modules.

Upper module is meant to be installed on a top container, and is designed to be used with exiting post.

Exiting post can be used as a separate anchor point or as a part of horizontal lifeline (lifeline installed between two exiting posts) to give protection during work on a roof of container.

Rungs and main rail are made of aluminium to save weight. Because of their lightness modular ladders are convenient to use and do not require any winch or crane to mount them.

Mounts ensure perfect fitment to the container castings. After inserting locking part of the mount in a hole of a casting you will only need to rotate locking mechanism 90 degrees. Positioning and locking does not require climbing on the ladder. It is performed by pulling pilot wire which rotates locking mechanism in place. After positioning mount has to be thightened by turning lever.

Vertical anchor line is a 8 mm  and it can be used with any fall arrester.

Both intermediate and ladder anchor points can be used to work on height and to install following modules.

Neck in exit post helps to dissipate energy when fall occurs. It protects both worker and construction. We performed internal tests of the system and we are waiting for certification process.

More information are inculded in PDF file:

Information file - Container acces system