• Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER komin2.jpg
 • Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER komin3.jpg
 • Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER rot3_maly_03.jpg
 • Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER rot33.jpg

Przeglądy

Oferujemy okresowe przeglądy techniczne:

 

 • sprzętu ochrony indywidualnej

 

Sprzęt ochrony indywidualnej z założenia ma chronić użytkownika przed upadkiem z wysokości, czyli ratować mu życie. W związku z tym użytkownik musi mieć pewność, że sprzęt ten będzie w 100% sprawny i zawsze w pełni gotowy do użycia. Warto pamiętać, że sprzęt należy przeglądać przed każdym użytkowaniem, ale wiedza użytkowników może nie być wystarczająca, by prawidłowo ocenić faktyczny stan sprzętu, dlatego przynajmniej raz w roku powinien być on sprawdzany przez osobę kompetentną i specjalnie wyszkoloną w tym zakresie tak jak wymagają tego producenci oraz norma PN-EN 365.

Norma PN-EN 365 określa że osoba kompetentna do przeprowadzania badań okresowych to: "osoba wykształcona w zakresie aktualnych wymagań dotyczących  badań okresowych, zaleceń i instrukcji wydanych przez producenta, stosowanych dla danego składnika, podsystemu lub systemu"

Sprzęt, który nie posiada aktualnego rocznego przeglądu nie może być nadal użytkowany.

Jako jedyna firma w Polsce mamy uprawnienia do przeglądu sprzętu ISC.

 

 

 • stałych systemów chroniących przed upadkiem:

   

  • Stały pionowy system szynowy Faba, Soll
  • Stały pionowy system linowy SKC
  • Stałe pojedyncze punkty asekuracyjne

 

       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAUFALI NAM:

Copyright © 2012 Rock Master - Szkolenia wysokościowe Kraków, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań