Szkolenia

IRATA opracowała oficjalny schemat szkolenia oraz strukturę podziału na poziomy, w której to pracownicy zostali podzieleni na trzy stopnie zależne od ich doświadczenia i umiejętności.

  • Level 1 (Poziom 1): technik – stażysta
  • Level 2 (Poziom 2): technik
  • Level 3 (Poziom 3): technik nadzorujący

Podstawowe umiejętności na określonych poziomach

 • Level 1:

Technik na tym poziomie jest zdolny do wykonania działań dostępu linowego w ograniczonym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3. Jest także odpowiedzialny za przeglądy własnych środków ochrony indywidualnej.

 • Level 2:

Technik na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego, bierze udział w akcjach ratowniczych, transportowych i innych, lecz pod nadzorem technika na poziomie 3.

 • Level 3:

Technik nadzorujący bierze pełna odpowiedzialność za dane projekty oraz grupy podlegających mu techników. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1 i 2. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych i systemu certyfikacji IRATA.


Certyfikaty

Zaliczenie każdego z opisanych poziomów szkolenia IRATA skutkuje otrzymaniem odpowiedniego certyfikatu, oraz dziennika pracy (tzw. Logbook) , w którym należy odnotowywać przebieg całej pracy zawodowej danego technika, jego wszelkie dodatkowe, zaświadczenia i certyfikaty podnoszenia kwalifikacji.

Certyfikaty IRATA są ważne przez okres 3 lat.


Szkolenie odnawiające

Po upływie trzech lat, ale przed datą wygaśnięcia uprawnień, w celu wykonywania dalszej pracy technika dostępu linowego należy odnowić uprawnienia. Następuje to poprzez 4 dniowe szkolenie odnawiające na odpowiednim poziomie oraz niezależną ponowną ocenę akredytowanego przez IRATA asesora (1 dzień).


Szkolenie dodatkowe (utrwalające wiedzę)

Szkolenie dodatkowe jest to szkolenie przypominające zdobyte umiejętności na każdym poziomie zaawansowania. Czas trwania szkolenia oraz ćwiczenia ustalane są indywidualnie (może być wymagane powtórzenie pełnego kursu i egzaminu u niezależnego asesora).

Takie szkolenie muszą przejść technicy, którzy nie brali udziału w pracach na wysokości przez okres 6 miesięcy lub dłuższy oraz pracują nieregularnie. Szkolenie nie jest zakończone egzaminem u niezależnego asesora.

Od 01.01.2020 IRATA wycofała możliwość bezpośredniego przystąpienia do szkolenia Direct Entry.


Wymagania dla kandydatów

 • Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat.

 • Kandydaci muszą być sprawni fizycznie, a także nie mogą wykazywać, żadnych warunków, które mogłyby uniemożliwiać bezpieczną pracę.

 • Powinni być pewni, że posiadają adekwatny do tej pracy poziom sprawności fizycznej oraz wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Ponadto kandydat taki musi umieć dobrze znosić różne warunki atmosferyczne jak zimno, upał czy wiatr.

 • Kandydat musi być odpowiedzialny, rzetelny i wiarygodny.

 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak:

  • choroby serca/bóle w klatce piersiowej;
  • wysokie ciśnienie krwi;
  • epilepsja, omdlenia;
  • lęk wysokości, zawroty głowy;
  • zaburzenia równowagi;
  • uszkodzenia funkcji kończyn;
  • uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających;
  • zaburzenia i choroby psychiczne;
  • cukrzyca.

Dodatkowe wymagania zależne od poziomu szkolenia

Podjęcie szkolenia na poziomie 1 nie wymaga od kandydata posiadania doświadczenia, ale musi spełnić wymogi podane powyżej.

Podjęcie szkolenia na poziomie 2 wymaga kandydata:

 • Mieć min. 12-to miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w Logbooku min. 1000 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami IRATA na poziomie 1.

Podjęcie szkolenia na poziomie 3 wymaga kandydata:

 • Mieć udokumentowane w swoim Logbooku  minimum 1000 godzin pracy jako technik na poziomie 2 w przeciągu 12 m-cy. Powinny być tutaj zawarte prace w różnego rodzaju sytuacjach i technikach.

 • Kandydat musi posiadać aktualny Certyfikat Pierwszej Pomocy w międzynarodowym systemie EFR – Emergency First Response.


Przebieg szkolenia

Szkolenie na każdym poziomie trwa 4 dni (poza szkoleniem dodatkowym, którego długość trwania ustalana jest indywidualnie). W tym czasie odbywają się wykłady teoretyczne obejmujące zapoznanie techników ze sprzętem i z wiedzą na temat metod dostępu linowego, a także odpowiednimi przepisami prawnymi. Główną częścią jest jednak szkolenie praktyczne pozwalające kursantom na zapoznanie się z odpowiednimi technikami. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, który przeprowadzany przez niezależnego, akredytowanego przez IRATA egzaminatora – asesora i trwa cały dzień.


Dofinansowanie

Jeśli chcesz zdobyć międzynarodowe uprawnienia do pracy na wysokości IRATA skorzystaj z oferty szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.