IRATA LOGO for Rockmaster

IRATA

IRATA – Industrial Rope Access Trade Association (Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego). Pomysł zorganizowania takiego stowarzyszenia w Wielkiej Brytanii powstał pod koniec lat 80. z inicjatywy kilku osób i przedsiębiorstw zaangażowanych w wykorzystywanie technik dostępu linowego do celów przemysłowych. IRATA opracowała procedury bezpieczeństwa związane z wykonywaną pracą na wysokości oraz system szkolenia i oceny specjalistów dostępu linowego. System ten jest uznawany obecnie za najlepszy na świecie i powszechnie akceptowany.

Opracowując swój system IRATA obrała nadrzędne cele takie jak:

 • Poprawa bezpieczeństwa w przemyśle wykorzystującym prace z zakresu dostępu linowego.
 • Stworzenie zestawu norm i standardów oraz wymagań i wskazówek dotyczących szkolenia w zakresie alpinizmu przemysłowego.
 • Stworzenie systemu odpowiedniej oceny oraz rejestracji techników.

Dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu wszystkich zasad obowiązujących w systemie IRATA nie odnotowano do tej pory żadnego wypadku śmiertelnego.

10 głównych zasad bezpiecznego dostępu linowego w standardzie IRATA

 • System podwójnych lin ,wszystkie operacje muszą być wykonywane przy użyciu dwóch urządzeń asekuracyjnych: roboczego i asekuracyjnego.
 • Urządzenie asekuracyjne umiejscowione wysoko.
 • Nadzór dostosowany do umiejętności pracownika, wykonywanego zadania i warunków atmosferycznych.
 • Zachowany stały kontakt wzrokowo-głosowy pomiędzy pracownikami.
 • Ocena ryzyka i procedury ratownicze dostosowane do okoliczności i przekazane wszystkim pracownikom.
 • Codzienne szkolenie stanowiskowe, zrealizowane i zarejestrowane.
 • Wcześniejsze przygotowanie miejsca pracy i planowanie czynności, znajomość metod ratowniczych i ewentualne próby praktyczne.
 • Sprzęt ratowniczy łatwo dostępny w razie potrzeby.
 • Odpowiednio wyszkoleni i wykwalifikowani pracownicy, znający zasady pierwszej pomocy.
 • Możliwość identyfikacji i codzienne sprawdzanie sprzętu przed zastosowaniem.

Terminarz - Kraków 2022

Kraków 2022
Data (poniedziałek – piątek) Miesiąc
24.01 – 28.01 Styczeń
21.02 – 25.02 Luty
21.03 – 25.03 Marzec
25.04 – 29.04 Kwiecień
23.05 – 27.05 Maj
27.06 – 01.07 Czerwiec / Lipiec
22.08 – 26.08 Sierpień
26.09 – 30.09 Wrzesień
17.10 – 21.10 Październik
21.11 – 25.11 Listopad

Warszawa i Kostrzyn Wielkopolski –  gdy zbierze się grupa 8 os.

Szkolenie IRATA może odbyć się także w innym dowolnym terminie, jeśli zbierze się grupa min. 8 osób. Wybór takiego terminu należy zgłosić z min. 3 tygodniowym wyprzedzeniem (jest to uzależnione od dostępności asesorów IRATA, którzy przeprowadzają ostatniego dnia szkolenia egzamin).

Zapisy

  Pola wymagane oznaczone gwiazdką *.

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Above, there is a standard EU-required information about personal data processing.

  Вище наведено стандартну необхідну для ЄС інформацію про обробку персональних даних.

  Szczegóły / More info / більше інформації: RODO

  Szkolenia

  IRATA opracowała oficjalny schemat szkolenia oraz strukturę podziału na poziomy, w której to pracownicy zostali podzieleni na trzy stopnie zależne od ich doświadczenia i umiejętności.

  • Level 1 (Poziom 1): technik – stażysta
  • Level 2 (Poziom 2): technik
  • Level 3 (Poziom 3): technik nadzorujący

  Podstawowe umiejętności na określonych poziomach

  Level 1: Technik na tym poziomie jest zdolny do wykonania działań dostępu linowego w ograniczonym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3. Jest także odpowiedzialny za przeglądy własnych środków ochrony indywidualnej.

  Level 2: Technik na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego, bierze udział w akcjach ratowniczych, transportowych i innych, lecz pod nadzorem technika na poziomie 3.

  Level 3: Technik nadzorujący bierze pełna odpowiedzialność za dane projekty oraz grupy podlegających mu techników. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1 i 2. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych i systemu certyfikacji IRATA.

  Certyfikaty

  Zaliczenie każdego z opisanych poziomów szkolenia IRATA skutkuje otrzymaniem odpowiedniego certyfikatu, oraz dziennika pracy (tzw. Logbook) , w którym należy odnotowywać przebieg całej pracy zawodowej danego technika, jego wszelkie dodatkowe, zaświadczenia i certyfikaty podnoszenia kwalifikacji.

  Certyfikaty IRATA są ważne przez okres 3 lat.

  Szkolenie odnawiające

  Po upływie trzech lat, ale przed datą wygaśnięcia uprawnień, w celu wykonywania dalszej pracy technika dostępu linowego należy odnowić uprawnienia. Następuje to poprzez 4 dniowe szkolenie odnawiające na odpowiednim poziomie oraz niezależną ponowną ocenę akredytowanego przez IRATA asesora (1 dzień).

  Szkolenie dodatkowe (utrwalające wiedzę)

  Szkolenie dodatkowe jest to szkolenie przypominające zdobyte umiejętności na każdym poziomie zaawansowania. Czas trwania szkolenia oraz ćwiczenia ustalane są indywidualnie (może być wymagane powtórzenie pełnego kursu i egzaminu u niezależnego asesora).

  Takie szkolenie muszą przejść technicy, którzy nie brali udziału w pracach na wysokości przez okres 6 miesięcy lub dłuższy oraz pracują nieregularnie. Szkolenie nie jest zakończone egzaminem u niezależnego asesora.

  Od 01.01.2020 IRATA wycofała możliwość bezpośredniego przystąpienia do szkolenia Direct Entry.

  Wymagania dla kandydatów

  • Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat.
  • Kandydaci muszą być sprawni fizycznie, a także nie mogą wykazywać, żadnych warunków, które mogłyby uniemożliwiać bezpieczną pracę.
  • Powinni być pewni, że posiadają adekwatny do tej pracy poziom sprawności fizycznej oraz wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Ponadto kandydat taki musi umieć dobrze znosić różne warunki atmosferyczne jak zimno, upał czy wiatr.
  • Kandydat musi być odpowiedzialny, rzetelny i wiarygodny.
  • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak:
   • choroby serca/bóle w klatce piersiowej;
   • wysokie ciśnienie krwi;
   • epilepsja, omdlenia;
   • lęk wysokości, zawroty głowy;
   • zaburzenia równowagi;
   • uszkodzenia funkcji kończyn;
   • uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających;
   • zaburzenia i choroby psychiczne;
   • cukrzyca.

  Dodatkowe wymagania zależne od poziomu szkolenia

  Podjęcie szkolenia na poziomie 1 nie wymaga od kandydata posiadania doświadczenia, ale musi spełnić wymogi podane powyżej.

  Podjęcie szkolenia na poziomie 2 wymaga kandydata:

  • Mieć min. 12-to miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w Logbooku min. 1000 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami IRATA na poziomie 1.

  Podjęcie szkolenia na poziomie 3 wymaga kandydata:

  • Mieć udokumentowane w swoim Logbooku  minimum 1000 godzin pracy jako technik na poziomie 2 w przeciągu 12 m-cy. Powinny być tutaj zawarte prace w różnego rodzaju sytuacjach i technikach.
  • Kandydat musi posiadać aktualny Certyfikat Pierwszej Pomocy w międzynarodowym systemie EFR – Emergency First Response.

  Przebieg szkolenia

  Szkolenie na każdym poziomie trwa 4 dni (poza szkoleniem dodatkowym, którego długość trwania ustalana jest indywidualnie). W tym czasie odbywają się wykłady teoretyczne obejmujące zapoznanie techników ze sprzętem i z wiedzą na temat metod dostępu linowego, a także odpowiednimi przepisami prawnymi. Główną częścią jest jednak szkolenie praktyczne pozwalające kursantom na zapoznanie się z odpowiednimi technikami. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, który przeprowadzany przez niezależnego, akredytowanego przez IRATA egzaminatora – asesora i trwa cały dzień.

  Dofinansowanie

  Jeśli chcesz zdobyć międzynarodowe uprawnienia do pracy na wysokości IRATA skorzystaj z oferty szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.