• Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER komin2.jpg
 • Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER komin3.jpg
 • Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER rot3_maly_03.jpg
 • Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER rot33.jpg

Szkolenia (2)

Szkolenie SPRAT odbywa się na 3 poziomach (levelach) w zależności od udokumentowanego doświadczenia kandydatów.

By przystąpić do szkolenia level 1 nie jest wymagane żadne

doświadczenie.

 

 • Level 1 (Poziom 1): technik - pracownik (wykonuje prace w dostępie linowym pod ścisłym nadzorem technika level 2 lub technika level 3)
 • Level 2 (Poziom 2): technik - prowadzący (odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie operacji na linach, spełnia wszystkie wymagania technika level 2, bierze udział w akcjach ratowniczych)
 • Level 3 (Poziom3): technik-nadzorujący (odpowiedzialny za ogół prac w dostępie linowym i podlegającą mu grupę techników, posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych)

 

Zaliczenie każdego z opisanych poziomów szkolenia SPRAT skutkuje otrzymaniem odpowiedniego certyfikatu, oraz dziennika pracy, w którym to będzie odnotowywany przebieg całej pracy zawodowej danego technika, jego wszelkie dodatkowe, zaświadczenia i certyfikaty podnoszenia kwalifikacji.

 

Szkolenia

 

Szkolenie na każdym poziomie może być:

 • 3 dniowe (2 dni+1 dzień egzamin)
 • 5 dniowe (4 dni + 1 dzień egzamin)

 

W tym czasie odbywają się wykłady teoretyczne obejmujące zapoznanie techników ze sprzętem i z wiedzą na temat metod dostępu linowego, a także odpowiednimi przepisami prawnymi. Główną częścią jest jednak szkolenie praktyczne pozwalające kursantom na zapoznanie się z odpowiednimi technikami. Szkolenie koczy się egzaminem, który przeprowadzany jest w formie praktycznej oraz pisemnej przez niezależnego, akredytowanego przez SPRAT egzaminatora - ewaluatora i trwa cały dzień.

 

 

UWAGA!

 

SPRAT dopuszcza także możliwość przystąpienia do egzaminu na każdym poziomie bez ukończenia szkolenia (eksternistycznie).

 

 

 

Certyfikaty

 

Certyfikaty SPRAT są ważne przez okres 3 lat. Po upływie tego czasu technicy są zmuszeni do jego odnowienia. Następuje to poprzez szkolenie odnawiające (refresh) na odpowiednim poziomie oraz niezależną ponowną ocenę i szkolenie akredytowanego przez SPRAT ewaluatora.

 

Wymagania dla kandydatów 

 

 • Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat.
 • Kandydaci muszą być sprawni fizycznie, a także nie mogą wykazywać, żadnych warunków, które mogłyby uniemożliwiać bezpieczną pracę.
 • Powinni być pewni, że posiadają adekwatny do tej pracy poziom sprawności fizycznej oraz wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Ponadto kandydat taki musi umieć dobrze znosić różne warunki atmosferyczne jak zimno, upał czy wiatr.
 • Kandydat musi być odpowiedzialny, rzetelny i wiarygodny.  
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak:
  • choroby serca/bóle w klatce piersiowej
  • wysokie ciśnienie krwi
  • epilepsja, omdlenia
  • lęk wysokości, zawroty głowy
  • zaburzenia równowagi
  • uszkodzenia funkcji kończyn
  • uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających
  • zaburzenia psychiczne
  • cukrzyca

 

 

Dodatkowe wymagania zależne od poziomu szkolenia

 

 

Aby móc podjąć szkolenie na poziomie 1 kandydat nie musi posiadać doświadczenia, ale musi spełnić wymogi podane powyżej.

 

Aby móc podjąć szkolenie na poziomie 2 kandydat musi:

 

 • mieć min. 6-cio miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w dzienniku pracy min. 500 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami SPRAT na poziomie 1.

 

Aby móc podjąć szkolenie na poziomie 3 kandydat musi:

 

 • mieć udokumentowane w swoim dzienniku pracy  minimum 500 godzin pracy jako technik na poziomie 2. Powinny być tutaj zawarte prace w różnego rodzaju sytuacjach i technikach.
 • musi posiadać aktualny Certyfikat Pierwszej Pomocy (można go u nas wyrobić w międzynarodowym systemie EFR)

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem SPRAT napisz do nas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ZAUFALI NAM:

Copyright © 2012 Rock Master - Szkolenia wysokościowe Kraków, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań