• Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER komin2.jpg
 • Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER komin3.jpg
 • Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER rot3_maly_03.jpg
 • Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER rot33.jpg

Direct Entry

Direct Entry to sposób uzyskiwania level 2 lub level 3 BEZPOŚREDNIO bez konieczności zaliczania wcześniejszych poziomów.  

 

Szkolenia direct entry na poziom (level) 2 i 3 mogą być:

 • 3 dniowe (2 dni+ 1 dzień egzamin)
 • 5 dniowe (4 dni + 1 dzień egzamin)
 • 6 dniowe (5 dni+ 1 dzień egzamin)

 

UWAGA!

 

W SPRAT można też podejść do egzaminu eksternistycznie na poziomach 2 i 3 bez ukończenia szkolenia, jeśli kandydat wykaże bogate doświadczenie w pracy na linach.
 

 

Wszyscy doświadczeni specjaliści pracujący na wysokości metodą dostępu linowego mogą starać się o direct entry zgodnie z następującymi warunkami:

 

 • na level 2 : min. 500 godzin udokumentowanej pracy na linie i pół roku doświadczenia, referencje
 • na level 3 : min. 1000 godzin udokumentowanej pracy na linie i rok doświadczenia,  certyfikat ukończenia kursu I pomocy (można go u nas wyrobić w międzynarodowym systemie EFR), referencje

 

Obowiązki i uprawnienia level 3:

 

 • dopuszczenie do wykonywania pracy osób z uprawnieniami level 1 i level 2 : sprawdzenie ważności badań lekarskich, ważności szkolenia wysokościowego w zakresie dostępu linowego i dostępu budowlanego, sprawdzenie wpisów w logbookach
 • opracowanie planu BiOZ: zorganizowanie pracy, opracowanie oceny ryzyka, przygotowanie procedur ratowniczych, sprawdzenie narzędzi
 • nadzór bezpośredni nad wykonywanymi pracami
 • zabezpieczenie sprzętu ratowniczego
 • przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego
 • zakładanie lub kontrola olinowania i stanowisk asekuracyjnych
 • sprawdzenie i dopuszczenie środków ochrony indywidualnej
 • potwierdzanie w logbookach wykonanej pracy
 • w razie potrzeby przeprowadzenie akcji ratowniczej

 

Posiadanie level 2 potwierdza wysokie kwalifikacje specjalisty dostępu linowego. Level 2 jest pomocnikiem dla Level 3. Może samodzielnie zakładać olinowanie i budować stanowiska, może uczestniczyć w akcjach ratowniczych i pomagać w innych sprawach będących w obowiązkach Level 3.

 

Jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu SPRAT Direct Entry napisz do nas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

ZAUFALI NAM:

Copyright © 2012 Rock Master - Szkolenia wysokościowe Kraków, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań