Direct Entry

Direct Entry to sposób uzyskiwania level 2 lub level 3 bezpośrednio bez konieczności zaliczania wcześniejszych poziomów szkolenia.

 

Direct Entry będzie w Polsce tylko przez pewien okres czasu. Po kilku latach kiedy IRATA uzna, że w Polsce jest już wystarczająca ilość osób z uprawnieniami level 2 i 3 – direct entry zostanie zlikwidowana bezpowrotnie. Zatem przez najbliższe kilka lat wszyscy doświadczeni specjaliści pracujący na wysokości metodą dostępu linowego mogą starać się o direct entry zgodnie z następującymi warunkami:

 

 • na level 2 : min. 1500 godzin udokumentowanej pracy na linie oraz przystąpienie do IRATA jako członek indywidualny
 • na level 3 : min. 2500 godzin udokumentowanej pracy na linie, ukończenie certyfikowanego kursu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uzyskanie akredytacji IRATA dla firm lub zatrudnienie w firmie posiadającej już akredytacje IRATA

 

Obowiązki i uprawnienia level 3:

 

 • dopuszczenie do wykonywania pracy osób z uprawnieniami level 1 i level 2 : sprawdzenie ważności badań lekarskich, ważności szkolenia wysokościowego w zakresie dostępu linowego i dostępu budowlanego, sprawdzenie wpisów w logbookach
 • opracowanie planu BiOZ: zorganizowanie pracy, opracowanie oceny ryzyka, przygotowanie procedur ratowniczych, sprawdzenie narzędzi
 • nadzór bezpośredni nad wykonywanymi pracami
 • zabezpieczenie sprzętu ratowniczego
 • przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego
 • zakładanie lub kontrola olinowania i stanowisk asekuracyjnych
 • sprawdzenie i dopuszczenie środków ochrony indywidualnej
 • potwierdzanie w logbookach wykonanej pracy
 • w razie potrzeby przeprowadzenie akcji ratowniczej

 

Posiadanie level 2 potwierdza wysokie kwalifikacje specjalisty dostępu linowego. Level 2 jest pomocnikiem dla Level 3. Może samodzielnie zakładać olinowanie i budować stanowiska, może uczestniczyć w akcjach ratowniczych i pomagać w innych sprawach będących w obowiązkach Level 3.

 

Kurs direct entry na poziom 2 i 3 trwa 5 dni. Egzamin trwa 2 dni. Wcześniej jednak trzeba uzyskać zgodę moderatora IRATA na uczestniczenie w kursie.