• Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER komin2.jpg
  • Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER komin3.jpg
  • Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER rot3_maly_03.jpg
  • Szkolenia wysokościowe ROCKMASTER rot33.jpg

Projekty unijne

 

 

Rock Master Spółka Cywilna uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: „Gospodarka wiedzy”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” na realizację projektu nr RPMP.01.02.02-12-0545/16-00 pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie ROCK MASTER s.c. w celu prowadzenia badań w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości.”

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą prace nad opracowywaniem nowych produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości poprawiających bezpieczeństwo prac na wysokościach oraz obniżających pracochłonność i energochłonność tych prac. Rezultatem Projektu będzie opracowanie nowych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości, które zostaną wdrożone do działalności Rock Master.


Całkowita wartość Projektu wynosi 5 082 995,70 zł

Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 272 884,25 zł

 

ZAUFALI NAM:

Copyright © 2012 Rock Master - Szkolenia wysokościowe Kraków, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań